INDUSTRINATTEN

Industrinatten är ett projekt som drivs av bland annat IUC. Syftet är att locka ungdomar till industrin.

Uppdrag 2014: WCA. Form: Jacob Edgren.
Uppdrag 2015: Stora Söder.