HOTEL FINN

Hotel Finn är syster till Grand Hotel i Lund och Lundia Hotell. Uppdraget var att ta fram en grafisk profil och driva diverse pr-satsningar. En hemsida skapades. Vi var också med om att formge vissa inredningsdetaljer samt hotellskylt.

Uppdrag: Wirtén Content Agency, WCA
Formgivning: Jacob Edgren