GRAFISKA PROFILER

Att ta fram en grafisk profil är alltid spännande. Oavsett om man tar fram en stor heltäckande manual för globala aktörer, eller en minimanual för småföretagare måste form och strategi gå hand i hand.

Minimanual är en komprimerad profil. I den ingår:
Logotyp, typsnitt, färger och korta instruktioner om tillämpning.
Lunds kommun, Tätskiktsgarantier och Hotel Finn är producerade av WCA och formgivna av Jacob Edgren.
IUC och mop är producerade av Stora Söder.