BROSHYRER

Broschyren är ett naturligt komplement i de flesta företags marknadsföring. Likt mycket inom print idag, nischas den hårdare och trycks i mindre, riktade upplagor. Fortfarande effektiv om gjord på rätt sätt.

Visade exempel: Lunds universitet, Duni, Heidelberg är producerade av WCA och formgivna av Jacob Edgren.
Hasselgrens är producerad av Jesper Sahlin och formgiven av Stora Söder. IUC är producerad och formgiven av Stora Söder.